Logo Amador Dark Blue

המדור השלם לחיפוש ואיתור עבודות בחו״ל

האם צריך לשלם מיסים בארץ על עבודה בחו”ל?

המדור עבודות בחול

יצירת קשר

מחפשים עבודה בחו"ל? צריכים עזרה? בשביל זה אנחנו כאן!
מלאו את הפרטים הבאים ונחזור אליכם בהקדם:

בימינו יותר ויותר ישראלים יוצאים לעבודה בחו”ל לפרק זמן זה או אחר, וזאת כמובן מבלי לוותר על האזרחות הישראלית. באופן טבעי אחת הסוגיות המעסיקות אותם היא נושא המיסוי ובפרט האם משלמים מס הכנסה וביטוח לאומי בארץ, למרות שכלל לא נמצאים כאן.

התשובה היא שבאופן עקרוני אזרחים ישראלים חייבים בתשלום מיסים בארץ גם כשהם עובדים בחו”ל, וזאת אם הם מוגדרים כ”תושבי ישראל”. יחד עם זאת ישנן גם אמנות בינלאומיות עליהן חתומה ישראל, ולפיהן אין כפל מיסים, ועל כן במקרים מסוימים שיפורטו בהמשך פטורים ישראלים שעובדים בחו”ל מתשלום מיסים גם בארץ. אופציה אחרת היא תכנון מס בינלאומי, אולם זו לא מתאימה לכל אחד אלא מיועדת למקרים שבהם השכר המשולם לעובד הישראלי בחו”ל גבוה מאוד ועל כן כדאי לו לשכור רואה חשבון מומחה שיסייע לו להפחית את תשלומי המיסים.

מיהו "תושב ישראל"?

כאמור מי שמוגדר "תושב ישראל” חייב בתשלום מיסים למדינת ישראל.

ההגדרה, כך על פי פקודת מס הכנסה, היא שתושב ישראל הוא מי ש”מרכז חייו בישראל”, כלומר כאן ביתו (הקבוע, גם אם יש לו דיור ארעי במדינה אחרת), מקום עבודתו הקבוע והמקום בו נמצאים האינטרסים הכלכליים המהותיים מבחינתו.

בנוסף, מי ששהה בארץ במהלך שנת המס הרלוונטית למעלה מ- 182 יום (כלומר יותר מחצי שנה בסך הכל) ייחשב תושב ישראל, וכך גם מי ששהה בארץ 30 יום או יותר אך בשנתיים שקדמו לשנת המס האחרונה חי בישראל יותר מ- 424 ימים.

האמנה למניעת כפל מס

כל מדינה רוצה לגבות מיסים ממי שחי בשטחה ועובד בה אולם לנוכח הגלובליזציה וההבנה כי אין זה הוגן לגבות מס כפול על אותה עבודה, חותמות מדינות רבות על אמנה המסדירה את נושא המיסוי הבין לאומי ומאפשרות לאזרחיהן לעבוד לפרק זמן מסוים גם במדינה אחרת באופן שהדבר ישתלם להם.

ישראל חתונה על אמנה שכזו עם כ- 40 מדינות. במקרים מסוימים יש לשלם בארץ רק את ההפרש בין שיעור המס החל כאן לבין שיעור המס במדינה בה עובדים בפועל.

בנוסף לאמנה למניעת כפל מס ישנה גם "אמנת ביטוח סוציאלי”, המסדירה את נושא התשלום לביטוח לאומי ואת הזכויות הסוציאליות – אולם אמנה שכזו יש לישראל רק עם 15 מדינות ברחבי העולם. בהיעדר אמנה שכזו, יש צורך לשלם עבור ביטוח סוציאלי במדינה בה עובדים ובמקביל להמשיך לשלם לביטוח לאומי בארץ.

האם הסכומים ששולמו לרשויות המס בחו"ל מנוכים?

כן.

כל סכום ששולם לרשויות המס במדינה בה עובדים ישראלים ייחשב כהוצאה מוכרת לצרכי מס. בהקשר זה כדאי לדעת שבארה”ב משלמים הן מס פדרלי והן מס למדינה הספציפית בה נמצאים ועובדים, והן המס הפדרלי והן המס המדינתי נחשבים כהוצאה מוכרת מבחינת מס הכנסה בארץ.

מידע כללי הקשור לעבודות בחו"ל

אנשי מכירות טובים יכולים להרוויח משכורת טובה בכל חברה שבה...
מגיע זמן ומגיעים מצבים בחיים שבהם אתם נמצאים מחוץ לארץ...
לטייל בחו"ל ולהרוויח כסף תוך כדי נשמע כמו חלום. יותר...
עבודה בחו”ל בקיץ הפכה לקונספט מקובל מאוד בשנים האחרונות. כמובן...